Chính sách Quyền riêng tư JOMEE

Scroll Down — Scroll Created with Sketch.

Chính sách Quyền riêng tư này miêu tả cách Công ty CP Metamart Global (Địa chỉ số 111 đường Mỹ Kim 3, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam) (sau đây gọi tắt là “JOMEE” hoặc “chúng tôi”) thu thập, sử dụng, và chia sẻ thông tin về quý khách khi quý khách truy cập và tương tác với ứng dụng di động của chúng tôi (sau đây gọi tắt là “APP”) hoặc các phương tiện khác có liên kết đến APP (như liên hệ nhóm dịch vụ khách hàng qua trò chuyện hoặc thư điện tử).

1. Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin về quý khách mà quý khách cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng APP, chẳng hạn như tên, địa chỉ, số điện thoại, thông tin chi tiết thẻ tín dụng, địa chỉ thư điện tử, và mật khẩu tài khoản JOMEE của quý khách để đặt dịch vụ.

Khi truy cập APP, chúng tôi cũng có thể tự động thu thập một số thông tin sử dụng như địa chỉ IP của quý khách, dữ liệu địa lý, quốc gia, tùy chọn tìm kiếm liên quan đến những tìm kiếm cụ thể, phiên bản ứng dụng, cài đặt ngôn ngữ và các trang đã được hiển thị cho quý khách.

Nếu quý khách cần liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi, hoặc kết nối với chúng tôi thông qua các phương tiện khác (chẳng hạn như qua các phương tiện truyền thông xã hội), thì chúng tôi sẽ thu thập thông tin mà quý khách có thể chọn cung cấp thông qua những lần kết nối đó.

Trường hợp quý khách gửi bài đánh giá về các dịch vụ và hỗ trợ khác có trên website của chúng tôi thông qua chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin từ quý khách có trong bài đánh giá của quý khách, bao gồm tên và nơi cư trú của quý khách.

Quý khách có thể quyết định tham gia chương trình giới thiệu của chúng tôi hoặc các khuyến mại khác, và việc làm này cũng có nghĩa là cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi. Thêm vào đó, quý khách có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin phản hồi hoặc yêu cầu giúp đỡ bằng cách sử dụng APP hoặc các nền tảng truyền thông khác nhau của chúng tôi.

Các loại thông tin cá nhân đặc biệt

Một số loại dữ liệu cá nhân, như tôn giáo hoặc thông tin liên quan đến sức khỏe, được xem là nhạy cảm và có thể yêu cầu bảo vệ thêm theo điều luật hiện hành. Như các dữ liệu có trong chứng minh thư do chính phủ cấp hoặc giấy khám sức khỏe nếu thông tin đó hỗ trợ cho giao dịch hoặc yêu cầu mà quý khách nhờ chúng tôi thực hiện thay mặt quý khách như hủy bỏ hoặc sửa đổi việc đặt dịch vụ của quý khách, hoặc nếu quý khách có thể chọn tự nguyện chia sẻ những thông tin đó hay không thông qua mọi lần liên lạc quý khách có thể có với JOMEE. Quý khách cũng có thể quyết định cung cấp cho chúng tôi thông tin khác mà có thể ngụ ý hoặc gợi ra thông tin như tôn giáo, sức khỏe hoặc thông tin khác. Việc thu thập và xử lý như vậy đối với dữ liệu cá nhân nhạy cảm như vậy sẽ giống với những gì được quy định tại điều khoản về Quyền riêng tư này.

Trường hợp pháp luật yêu cầu, chúng tôi dựa trên các cơ sở pháp lý sau đây để xử lý thông tin cá nhân:

 • Sự cần thiết phải thực hiện hợp đồng với quý khách – chúng tôi cần xử lý thông tin của quý khách để trả lời câu hỏi và yêu cầu của quý khách, và cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng;
 • Lợi ích hợp pháp của chúng tôi – chúng tôi xử lý thông tin của quý khách vì lý do an ninh và an toàn; mục đích thu hồi nợ; để phát hiện và ngăn ngừa gian lận; để bảo vệ quyền lợi và tài sản của người khác, hoặc quyền lợi và lợi ích của chính chúng tôi; để phân tích, cải thiện, tùy chỉnh; và để trả lời các yêu cầu thực thi pháp luật trong nước và nước ngoài, lệnh của tòa án và quá trình tố tụng;
 • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý – chúng tôi cần xử lý thông tin của quý khách để tuân thủ theo pháp luật và các yêu cầu luật định có liên quan;
 • Cho phép các loại dữ liệu cá nhân đặc biệt và truyền thông tiếp thị trực tiếp – chúng tôi dựa vào sự đồng ý của quý khách để thu thập dữ liệu cá nhân nhạy cảm và gửi tài liệu tiếp thị trực tiếp. Quý khách có thể bỏ đăng ký nhận tài liệu tiếp thị trực tiếp vào bất cứ lúc nào bằng cách làm theo hướng dẫn được quy định tại Chính sách Quyền riêng tư này; và
 • Bảo vệ lợi ích sống còn – chúng tôi có thể cần xử lý thông tin của quý khách trong trường hợp khẩn cấp liên quan đến tính mạng hoặc sức khỏe của một cá nhân.

2. Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin thu thập được qua APP để:

 • Cung cấp cho quý khách các dịch vụ được yêu cầu, như tạo tài khoản người dùng, xử lý và xác nhận việc đặt dịch vụ của quý khách, và liên hệ với quý khách về các dịch vụ đã yêu cầu như hỗ trợ trò truyện trước hoặc sau khi đặt dịch vụ (không bao gồm số thẻ tín dụng), yêu cầu đặc biệt, hủy dịch vụ, tặng thưởng…
 • Gửi cho quý khách thư điện tử truyền thông tiếp thị về các sản phẩm và dịch vụ có thể liên quan đến quý khách
 • Tiến hành điều tra khảo sát hoặc cung cấp cho quý khách thông tin về các dịch vụ trên APP của chúng tôi hoặc trên những APP khác mà quý khách có thể truy cập
 • Duy trì và cải thiện APP, cá nhân hóa trải nghiệm người dùng (gồm cả chỉ ra/cung cấp quảng cáo về những sản phẩm và dịch vụ của JOMEE hoặc bên thứ ba có thể liên quan đến người dùng hoặc người dùng có thể thích), và để đào tạo nội bộ
 • Bảo vệ an toàn cho quý khách và APP
 • Thực hiện quyền hoặc nghĩa vụ được trao hoặc áp dụng theo luật định, bao gồm việc trả lời các đòi hỏi và yêu cầu pháp lý.

Trong khi gọi đến nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi, việc lắng nghe trực tiếp có thể được thực hiện hoặc các cuộc gọi có thể được ghi âm cho các mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ và tham khảo bao gồm việc sử dụng các đoạn ghi âm này cho các mục đích xử lý khiếu nại, đào tạo và phát hiện gian lận. Nếu quý khách muốn cuộc gọi của mình không bị ghi âm thì quý khách có thể không tham gia bằng cách tuyên bố điều này, hoặc bằng cách cúp máy. Bản ghi âm cuộc gọi được lưu lại trong khoảng thời gian giới hạn và tự động bị xóa đi sau đó, trừ khi JOMEE có lợi ích hợp pháp cần giữ bản ghi âm đó trong một thời gian dài hơn, gồm cả cho mục đích điều tra gian lận và pháp luật.

Trao đổi trên APP

Chúng tôi có thể truy cập thông tin liên lạc và có thể sử dụng các hệ thống tự động để xem xét, rà soát, và phân tích thông tin liên lạc vì lý do an ninh; phòng chống gian lận; tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quản lý; điều tra các dấu hiệu của hành vi sai trái; phát triển và cải thiện sản phẩm; nghiên cứu; gắn kết với khách hàng, bao gồm việc cung cấp cho quý khách thông tin và ưu đãi mà chúng tôi tin rằng có thể làm quý khách quan tâm; và hỗ trợ kỹ thuật hoặc khách hàng. Chúng tôi giữ quyền chặn việc gửi đi hoặc xem xét các thông tin liên lạc mà chúng tôi, theo quyết định riêng của mình, tin rằng có thể chứa nội dung độc hại, thư rác, hoặc có thể gây tác động xấu đến quý khách hoặc, các đối tác dịch vụ, chúng tôi, hoặc các bên khác. Lưu ý, chúng tôi sẽ nhận và lưu trữ tất cả các thông tin giao tiếp được gửi hoặc nhận bằng các công cụ giao tiếp của APP. Các đối tác kinh doanh sở hữu nền tảng mà quý khách dùng để đặt dịch vụ và các đối tác dịch vụ có thể lựa chọn trao đổi trực tiếp với quý khách qua thư điện tử hoặc các kênh khác mà chúng tôi không kiểm soát.

3. Thiết bị di động

Với sự đồng ý của quý khách, chúng tôi có thể gửi cho quý khách thông báo đẩy chứa thông tin về việc đặt dịch vụ của quý khách, bài đánh giá của khách, hoặc như một phần của các chương trình JOMEE mà quý khách tham gia, gồm cả phiếu giảm giá. Quý khách có thể cho phép chúng tôi truy cập thông tin định vị hoặc chi tiết liên lạc của quý khách để cung cấp các dịch vụ mà quý khách yêu cầu. Khi quý khách tải hình ảnh lên từ thiết bị di động, hình ảnh của quý khách cũng có thể được gắn thẻ kèm theo thông tin định vị của quý khách. Vui lòng đọc hướng dẫn trên thiết bị di động của quý khách để hiểu cách thay đổi cài đặt và cho phép chia sẻ thông tin đó hoặc nhận (hoặc không tham gia việc nhận) thông báo đẩy (gồm cả Bộ công cụ Phát triển Phần mềm (“SDK”) và dữ liệu về dữ liệu mã thông báo đẩy). Các hệ điều hành cho các thiết bị khác nhau có thể có các thiết lập mặc định khác nhau, vì vậy, xin hãy làm quen với các thiết lập chi phối thông báo đẩy.

4. Chia sẻ thông tin của quý khách

Về vấn đề quý khách truy cập APP của chúng tôi và sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của quý khách như sau:

Nhà cung cấp Dịch vụ bên thứ ba, bên cung cấp các dịch vụ xử lý dữ liệu cho chúng tôi (ví dụ như lưu trữ web), hoặc bên xử lý thông tin cá nhân cho các mục đích như xử lý thẻ tín dụng và thanh toán, phân tích kinh doanh, dịch vụ khách hàng, tiếp thị, hoặc phân bố khảo sát, để hỗ trợ phân phối các dịch vụ trực tuyến và quảng cáo theo sở thích của quý khách, và/hoặc phòng chống gian lận. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi sẽ chỉ xử lý thông tin khi cần thiết để thực hiện các chức năng của họ. Họ không được phép chia sẻ hoặc sử dụng thông tin cho bất kỳ mục đích nào khác.

Các Đối tác Kinh doanh, bên mà chúng tôi có thể cùng cung cấp dịch vụ, hoặc bên có dịch vụ có thể được cung cấp trên APP của chúng tôi. Quý khách có thể biết khi nào một đối tác kinh doanh bên thứ ba có liên quan đến một dịch vụ quý khách đã yêu cầu vì tên của họ sẽ xuất hiện, hoặc là riêng lẻ hoặc là cùng với tên của chúng tôi. Nếu quý khách chọn tiếp cận với các dịch vụ không bắt buộc này thì chúng tôi sẽ thỉnh thoảng chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách với các đối tác đó.

Các Công ty cùng Tập đoàn Thành viên của chúng tôi – các công ty (cùng tập đoàn) thành viên của chúng tôi, những người có thể truy cập thông tin này với sự cho phép của chúng tôi và những người cần biết hoặc có thể truy cập thông tin này để: thực hiện dịch vụ quý khách yêu cầu (gồm cả thực hiện, quản trị, và quản lý các đơn đặt chỗ hoặc xử lý các khoản thanh toán, “đăng nhập một lần”, và dịch vụ khách hàng);  phân tích cách quý khách sử dụng các nền tảng độc lập và liên kết của chúng tôi, cải thiện và cung cấp các ưu đãi và dịch vụ mới và được cá nhân hóa, và tiếp thị; phát hiện, ngăn chặn, và điều tra các giao dịch và/hoặc hoạt động gian lận, các hoạt động bất hợp pháp khác, và vi phạm dữ liệu; điều tra nội bộ (kiểm toán/tuân thủ); hoặc như được luật áp dụng yêu cầu hoặc cho phép khác.

Khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép: ví dụ như để bảo vệ chúng tôi trước các trách nhiệm pháp lý, để hồi đáp trát hầu tòa, thủ tục tư pháp, các yêu cầu chính đáng, các bản án hoặc tương đương từ chính quyền hoặc nhân viên thi hành pháp luật, để điều tra gian lận hoặc các hành vi sai trái hoặc được yêu cầu hoặc nếu cần để tuân thủ pháp luật hiện hành, bảo vệ các lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc bên mua trong bất kỳ giao dịch mua bán, bàn giao, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh hoặc công ty của chúng tôi. Theo đúng với luật hiện hành, chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của quý khách để thi hành hoặc áp dụng các điều khoản và điều kiện áp dụng cho các dịch vụ của chúng tôi hoặc để bảo vệ quyền, tài sản, hoặc sự an toàn của JOMEE, người dùng của chúng tôi, hoặc các đối tượng khác.

Tái cơ cấu kinh doanh: như là một phần của việc mua bán, bàn giao hoặc chuyển nhượng hoạt động kinh doanh của chúng tôi, hoặc chuyển tiếp dịch vụ sang cho một nhà cung cấp khác. Chúng tôi sẽ yêu cầu sự chấp thuận từ quý khách nếu pháp luật hiện hành yêu cầu.

Chúng tôi thực thi các biện pháp bảo vệ thích hợp khi chia sẻ như đã nêu theo yêu cầu của luật áp dụng để nghiêm cấm các bên thứ ba sử dụng thông tin khách hàng cho các mục đích riêng và để giải quyết vấn đề bảo vệ và bảo mật thông tin của quý khách. Trừ những trường hợp được chỉ rõ trong Chính sách Quyền riêng tư này hoặc nếu luật hiện hành yêu cầu hoặc cho phép, chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin của quý khách cho các bên thứ ba mà không có sự đồng ý của quý khách.

5. Cookie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

APP của chúng tôi có thể sử dụng và cho phép bên thứ ba đặt cookie (theo phiên và liên tục), điểm ảnh/thẻ, SDK, giao diện lập trình ứng dụng (sau đây gọi là “API”) và các công nghệ khác (gọi chung là “Cookie”) trên APP của chúng tôi để có thể thu thập và lưu giữ một số thông tin về khách hàng. Một số Cookie là thực sự cần thiết để cung cấp, bảo vệ và duy trì các chức năng cơ bản của APP, ví dụ như giữ chế độ đăng nhập khi quý khách truy cập APP (“Cookie Chức Năng”), trong khi các Cookie khác được dùng để mang đến cho khách hàng trải nghiệm tốt hơn, ví dụ như:

Để cá nhân hóa APP bằng việc nhớ thông tin về hoạt động của quý khách trên APP (ví dụ: ngôn ngữ quý khách đã chọn hoặc chi tiết đăng nhập). Chúng tôi cũng có thể sử dụng các Cookie cùng với thông tin sử dụng được thu thập tự động khác để nhận ra người dùng trên các thiết bị, phiên hoặc trình duyệt khác nhau (kể cả khi họ chưa đăng nhập) để cung cấp thông tin phù hợp;

Phân tích website được sử dụng để cải thiện APP và dịch vụ của chúng tôi; và

Để cung cấp cho quý khách quảng cáo theo mối quan tâm của quý khách (được gọi chung là “Cookie phi chức năng”).

Việc sử dụng Cookie chức năng và Cookie phi chức năng của chúng tôi tùy theo việc thực hiện theo địa lý như trình bày chi tiết dưới đây.

Khách truy cập APP thuộc EU/UK

Đối với những cá nhân truy cập APP của chúng tôi từ trong Liên minh châu Âu (“EU”) hoặc Vương quốc Anh (“UK”) (“Khách truy cập APP thuộc EU/UK”), chúng tôi có thể sử dụng Cookie chức năng trên APP.

Chúng tôi không sử dụng cookie phi chức năng trên APP mà chúng tôi cung cấp trong phạm vi EU hoặc UK.

Khách truy cập APP không thuộc EU/UK

Đối với những cá nhân truy cập APP của chúng tôi từ một khu vực tài phán bên ngoài EU và UK (“Khách truy cập APP không thuộc EU/UK”), chúng tôi có thể sử dụng cả Cookie chức năng và Cookie phi chức năng trên APP. Ngoài ra, dưới đây, chúng tôi đã cung cấp thông tin cho khách truy cập APP không thuộc EU/UK cụ thể về việc chúng tôi sử dụng Cookie phi chức năng trên APP mà chúng tôi cung cấp bên ngoài EU và UK.

Quảng cáo dựa trên sở thích

Chúng tôi có thể cho phép một số đối tác bên thứ ba đặt Cookie phi chức năng trên APP của mình để thu thập thông tin về hoạt động trực tuyến của khách hàng trên APP (như các trang truy cập và tìm kiếm đã thực hiện) trong nhiều thời điểm và tại nhiều website khác mà quý khách truy cập. Thông tin này được sử dụng để hiển thị cung cấp quảng cáo phù hợp với mối quan tâm của quý khách từ chúng tôi (qua thư điện tử, trên APP của chúng tôi, và các website khác) và do các bên thứ ba trên những website khác mà quý khách có thể ghé thăm, cũng được gọi là quảng cáo dựa trên sở thích, và để phân tích tính hiệu quả của quảng cáo dựa trên sở thích này. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin hàm băm một chiều với các đối tác bên thứ ba (ví dụ: Facebook). Họ có thể kết hợp thông tin hàm băm với các ký hiệu nhận dạng khác để phục vụ các quảng cáo JOMEE tùy chỉnh trên các website hoặc ứng dụng di động khác dựa trên các lượt quý khách truy cập trước đó vào APP. JOMEE không ủng hộ hay xác nhận mục tiêu, nguyên nhân, hay tuyên bố của bất kỳ website hoặc ứng dụng di động nào hiển thị quảng cáo của chúng tôi.

6. Không nhận thư điện tử truyền thông tiếp thị từ JOMEE

Quý khách có thể không tham gia vào việc nhận tài liệu truyền thông tiếp thị từ chúng tôi vào bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng đường liên kết “Bỏ đăng ký” trong mỗi thư tin tức hoặc tài liệu truyền thông, hoặc thông qua tài khoản JOMEE của quý khách (nếu quý khách đã tạo một tài khoản) – các thiết lập đăng ký thư điện tử nằm trong mục “Hồ sơ”.

7. Thông tin từ các đối tác khác

Thỉnh thoảng, các pháp nhân liên kết, các đối tác kinh doanh, hoặc các nhà cung cấp bên thứ ba khác có thể chia sẻ thông tin với chúng tôi. Ví dụ, nếu quý khách truy cập hay đăng nhập vào APP của chúng tôi qua các phương tiện truyền thông xã hội, như Facebook Connect, chúng tôi có thể thu thập thông tin từ quý khách như tên truy cập, và những thông tin khác được cung cấp cho chúng tôi qua các dịch vụ như vậy, hoặc – một ví dụ khác – nhà phát hành thẻ tín dụng của quý khách, Visa hoặc MasterCard, có thể cung cấp cho chúng tôi chi tiết thẻ mới của quý khách khi thẻ chúng tôi có trong hồ sơ bị thay thế. Nói chung, khả năng quý khách cung cấp thông tin trên là qua chính nhà cung cấp dịch vụ và quý khách có thể thay đổi các thiết lập đó trong phần thiết lập tài khoản của nhà cung cấp dịch vụ có liên quan. Tóm lại, chúng tôi có thể làm việc với các đối tác để cải thiện và cá nhân hóa việc quý khách sử dụng APP của chúng tôi đúng với chính sách này.

8. Bảo vệ thông tin của quý khách

Chúng tôi luôn duy trì các biện pháp bảo mật hợp lý về mặt vật lý, điện tử và có tổ chức để bảo vệ thông tin của khách hàng khỏi bị hủy hoại một cách vô tình hoặc phi pháp, hay bị mất mát, chỉnh sửa một cách vô tình, hoặc bị tiết lộ hoặc truy cập trái phép. Chúng tôi sử dụng công nghệ Lớp cổng bảo mật (Secure Socket Layer) để mã hóa thông tin thẻ tín dụng khi truyền dữ liệu. Từ tài khoản cá nhân, quý khách cũng có thể lưu thông tin thẻ tín dụng để đặt phòng và thanh toán nhanh hơn về sau. Thông tin thẻ sẽ được mã hóa và quý khách có thể đăng nhập vào tài khoản cá nhân của mình để xóa, chỉnh sửa hoặc thêm thông tin thẻ tín dụng khác. Tuy không thể thay đổi số thẻ vì lý do an ninh nhưng có thể xóa bỏ thông tin thẻ. Khi xem chi tiết thẻ, chỉ có 4 chữ số cuối của thẻ sẽ được hiển thị. Xin lưu ý, chúng tôi sẽ lưu 4 chữ số cuối thẻ tín dụng của quý khách một cách an toàn mỗi khi đặt phòng (bắt buộc phải thực hiện việc này để quản lý các yêu cầu hoàn tiền nếu có cho đặt phòng đó).

Giữ lại dữ liệu

Chúng tôi sẽ giữ lại dữ liệu cá nhân của quý khách, gồm cả thông tin cá nhân nhạy cảm, trong khoảng thời gian cần thiết để cung cấp và bảo đảm cho APP và dịch vụ của chúng tôi, bảo vệ lợi ích của chúng tôi hoặc của bên khác, thực hiện các quyền pháp lý của chúng tôi và tuân theo các trách nhiệm pháp lý hay quản lý của chúng tôi. Chúng tôi quyết định thời gian chúng tôi cần thông tin theo từng trường hợp cụ thể. Khi JOMEE không cần sử dụng thông tin của quý khách nữa, chúng tôi sẽ loại bỏ thông tin của quý khách khỏi hệ thống và hồ sơ của chúng tôi nếu khả thi, và/hoặc không kích hoạt thông tin hoặc thực hiện các bước hợp lý khác để nặc danh hóa thích đáng thông tin đó để không thể xác định được quý khách từ thông tin đó – trừ khi chúng tôi cần giữ thông tin của quý khách để tuân theo trách nhiệm pháp lý hoặc quy định hiện hành hoặc đòi hỏi phải có thông tin để thực hiện nhiệm vụ của công ty và điều hành công việc kinh doanh.

9. Cách quý khách có thể truy cập hoặc thay đổi thông tin

Quý khách có thể dễ dàng sửa tên tài khoản, và số điện thoại liên lạc vào bất cứ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản của quý khách trên APP. Hoặc vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Hỗ trợ khách hàng hoặc qua service@metamart.vn để thực hiện một trong các quyền sau:

Truy cập: Bất cứ lúc nào, quý khách cũng được quyền lấy những thông tin cá nhân về bản thân được chúng tôi lưu trữ theo luật pháp hiện hành và không tốn phí. Tuy nhiên, trong một số trường hợp ngoại lệ và nếu được luật pháp hiện hành cho phép, chúng tôi có thể yêu cầu quý khách trả một khoản phí thích hợp trước khi cung cấp thông tin.

Chỉnh sửa: Quý khách được quyền yêu cầu chúng tôi điều chỉnh lại bất kỳ thông tin cá nhân không chính xác hoặc chưa hoàn chỉnh nào.

Xóa bỏ: Quý khách có thể yêu cầu chúng tôi xóa tài khoản của quý khách.

Hạn chế xử lý: Quý khách được quyền yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý thông tin cá nhân của mình, chẳng hạn như khi quý khách không đồng ý với việc xử lý và những căn cứ hợp pháp đang được xem xét.

Phản đối: Bất kỳ lúc nào, quý khách cũng có thể phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của mình cho các mục đích tiếp thị trực tiếp.

Quyền rút lại sự đồng thuận: Quý khách được quyền rút lại sự đồng thuận của mình bất kỳ lúc nào mà không ảnh hưởng đến việc xử lý hợp pháp của chúng tôi dựa trên sự đồng thuận đó trước khi từ bỏ.

Cổng dữ liệu: Nếu được, quý khách có thể yêu cầu chúng tôi gửi cho quý khách những thông tin cá nhân được chúng tôi lưu trữ, dưới dạng tập tin được sử dụng rộng rãi, máy đọc được và theo quyết định riêng của chúng tôi.

Để bảo vệ quyền riêng tư và sự an toàn của khách hàng, chúng tôi sẽ xác minh danh tính của quý khách trước khi hồi đáp những yêu cầu như vậy và sẽ có câu trả lời cho quý khách trong thời gian thích hợp. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể không cấp quyền truy cập một số thông tin nhất định, chẳng hạn như nếu thông tin cá nhân của quý khách có liên đến thông tin cá nhân của người khác, hoặc vì lý do pháp lý. Trong tình huống đó, chúng tôi sẽ giải thích cho quý khách lý do tại sao quý khách không được truy cập thông tin này. Chúng tôi cũng có thể từ chối yêu cầu xóa bỏ hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của quý khách do những điều khoản do luật pháp quy định, đặc biệt là những điều khoản ảnh hưởng đến quy trình kế toán, xử lý khiếu nại của chúng tôi, nhằm mục đích phát hiện hoặc ngăn ngừa gian lận, và giữ lại dữ liệu bắt buộc, mà có thể cấm việc xóa bỏ hoặc ẩn danh tính.

10. Cập nhật cho Chính sách Quyền riêng tư

Thỉnh thoảng, JOMEE có thể sửa đổi Chính sách Quyền riêng tư này để phản ánh những thay đổi về luật pháp, các thông lệ thu thập và sử dụng thông tin của chúng tôi, các tính năng trên APP, hoặc những bước tiến công nghệ. Nếu chúng tôi đưa ra những điều chỉnh làm thay đổi cách thức chúng tôi thu thập hoặc sử dụng thông tin của quý khách, những thay đổi đó sẽ được đăng trong Chính sách Quyền riêng tư này và ngày có hiệu lực sẽ được ghi rõ ở đầu Chính sách Quyền riêng tư này. Vì vậy, quý khách nên tham khảo Chính sách Quyền riêng tư này định kỳ để cập nhật những chính sách và thông lệ mới nhất của chúng tôi. JOMEE cũng sẽ công khai đăng tải những thay đổi quan trọng như vậy trước khi áp dụng và sẽ yêu cầu sự đồng thuận của khách hàng nếu pháp luật yêu cầu.

11. Đường liên kết đến website bên thứ ba

Chúng tôi có thể cung cấp đường liên kết đến những website khác không do chúng tôi làm chủ hoặc điều hành (“Website bên thứ ba”). Khi quý khách sử dụng một đường liên kết trực tuyến để ghé thăm một website bên thứ ba, quý khách sẽ phải tuân theo những thực tiễn bảo mật và quyền riêng tư mà có thể sẽ khác với của chúng tôi. Quý khách nên làm quen với chính sách quyền riêng tư, các Điều khoản Sử dụng và các thực tiễn bảo mật của website bên thứ ba, được liên kết trước khi cung cấp bất kỳ thông tin nào cho website đó.

12. Các mối quan tâm khác

Ghi chú riêng về người vị thành niên

APP của chúng tôi không hướng đến trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi. Khi luật hiện hành yêu cầu, chúng tôi có thể hỏi về một số thông tin nhất định về trẻ từ bố mẹ hoặc người giám hộ để xử lý việc đặt chỗ hoặc cung cấp các dịch vụ khác. Nếu quý khách là cha mẹ và tin rằng chúng tôi có thể đã tình cờ thu thập dữ liệu cá nhân từ người vị thành niên thì vui lòng thông báo cho chúng tôi và chúng tôi sẽ loại bỏ dữ liệu cá nhân đó và bỏ đăng ký người vị thành niên đó khỏi bất kỳ danh sách tiếp thị điện tử nào của chúng tôi. Người vị thành niên thường có thể đi cùng với bố mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp đã đặt chỗ nghỉ, trừ khi bị chính sách của chỗ nghỉ cấm.

Ngôn ngữ

Chính sách Quyền riêng tư này có bản gốc được soạn thảo bằng tiếng Việt. Các bản dịch ra những ngôn ngữ khác chỉ có giá trị tham khảo. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa phiên bản tiếng Việt và bản dịch sang ngôn ngữ khác, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

Điều khoản Sử dụng

Vui lòng xem lại Điều khoản Sử dụng JOMEE để biết thêm chi tiết về việc sử dụng APP. Chính sách Quyền riêng tư này là một phần không tách rời trong Điều khoản Sử dụng của chúng tôi.

13. Liên hệ với chúng tôi

Nếu quý khách có thắc mắc về Chính sách Quyền riêng tư này hoặc về các thông lệ bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với nhân viên Quản trị Dữ liệu JOMEE qua địa chỉ email service@metamart.vn hoặc gửi thư đến địa chỉ:

Công ty CP Metamart Global

Địa chỉ: Số 111 Đường Mỹ kim 3, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam

Chính sách quyền riêng tư này có hiệu lực kể từ ngày ban hành/cập nhật chính sách.

0%